ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

 

Hlavní strana

 

Obory činnosti

  

O firmě

Firma vznikla v roce 1990 jako specializovaná kancelář zaměřená na poradenství, diagnostiku a řešení vad a poruch staveb.

Práce provádí sehraný tým odborných pracovníků (zaměstnanců i spolupracovníků), znalců v technických oborech, osob autorizovaných dle zákona č. 360/1992 Sb., právníků a specialistů v dalších disciplínách, kteří zajišťují komplexní přístup při řešení zakázek a úplnost služeb.

Poskytuje konzultační a poradenské služby v oborech vady, poruchy, technologie a kvalita staveb, vlastnosti stavebních materiálů, obchodního a stavebního práva, nemovitostí a pozemků, technických požadavků na výstavbu, navrhování, provádění i užívání staveb nejen z hlediska technického a ekonomického, ale i po stránce dodržování platných předpisů a norem.

Pracuje tzv. "anglickým systémem", kdy poradce pracuje výhradně pro svého klienta a je vždy placen pouze a jenom svým zákazníkem. Výlučně zastupovaný zákazník má např. jistotu, že poradce bude hájit pouze jeho zájmy a že s pomocí jeho zkušeností dostane kvalifikovanou pomoc ve všech problémech, které se mohou vyskytnout.

Naše firma vychází ze zkušeností, které máme jak v oborech klasických tak i z vývoje nových technologií a materiálů pro stavebnictví. Rozvíjíme další speciální disciplíny tak, abychom uspokojili i nejnáročnější zákazníky.

Pro výrobce a dovozce výrobků pro stavby zajišťuje zpracování technické dokumentace a všech souvisejících podkladů pro ověření shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Zajišťuje a vyvíjí měřidla, pomůcky a indikátory pro zkoušení a kontrolu kvality staveb i materiálů používaných ve stavbách.

Firma provádí speciální práce v oboru likvidace biotických škůdců staveb a konzervování stavebních prvků

Firma sdružuje soudní znalce, autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě, osoby certifikované pro nedestruktivní zkoušení staveb a další odborníky. Mezi spolupracovníky jsou soudní znalci, statici, specialisté v oborech stavebních materiálů, tepelné techniky, techniky prostředí, mikrobiologie, hygieny, koroze, dále advokáti, patentoví zástupci, daňoví poradci, geologové a geofyzici, archeologové, umělečtí historici, restaurátoři a další. Spolupracujeme s certifikačními orgány a autorizovanými osobami.

Technické vybavení firmy je na velmi dobré úrovni. Disponujeme plochou asi 120 m2 kancelářských prostor, chemickou a fyzikální laboratoří. Jsme soběstační v měřící a zkušební, kancelářské, výpočetní, dokumentační, reprodukční, telekomunikační, ale i jiné technice, umožňující profesionální výkon práce. Máme průběžně aktualizovanou knihovnu právních předpisů a knihovnu Českých technických norem (i již neplatných), rozsáhlé knihovny odborné a firemní literatury.

Pro zkoušky staveb a stavebních materiálů používáme kalibrované přístroje a měřidla.

Majitelem firmy je Ing. Ladislav Bukovský, autorizovaný inženýr, znalec Krajského soudu v Praze, zaměstnává v současnosti 9 pracovníků v trvalém pracovním poměru.

Jsme pláci daně z přidané hodnoty.

Identifikace firmy: IČ: 

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002