ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

 

Hlavní strana

 

O firmě

  

Aktuality

FOR ARCH 02

Na výstavě FOR ARCH 2002 nás již nenajdete. Po zkušenostech z minulých let, kdy organizátor, který neplnil zaplacené služby (vykradení stánku a neposkytování placených služeb), považujeme účast na této výstavě za neefektivní. Vaše problémy s Vámi rádi zkonzultujeme telefonicky či  u nás v kanceláři.


 Telefony

Telecom a. s. nám změnil telefonní čísla k 31. 1. 2002. 

Ke dni 22.9.2002 budou platná následující telefonní čísla :

2 66 316 215 ISDN

2 66 310 576 ISDN

2 66 310 973 ISDN

(telefony i fax, propojeny na ústřednu, automatické přepínání faxu)


Několik zamyšlení k úsporám energie

Příroda nastolila člověku k cestě k obrovským zásobám energie v každém kousku hmoty na zemi i ve vesmíru nepřekonatelné překážky:

První věta termodynamická, volně řečeno, energie nemůže být vyráběna ani zničena, pouze dochází k přeměnám energie. Tedy nelze vyrobit perpetuum mobile, stroj který pracuje bez přívodu energie.

 Zákon o zachování energie, druhá věta termodynamická, potvrzuje, že při všech přeměnách zůstává energie zachována, avšak při tepelných procesech se znehodnocuje a stává se pro nás méně využitelnou.

Třetí zákon, který určuje podmínky využití energie je zákon o omezení hustoty toku energie. Nositel Nobelovy ceny Pjotr Kapica ve svém článku „Fyzika a energetický problém“, který napsal ve svých 84 letech, důrazně připomenul, autorům lákavých článků o čerpání energie z přírody základní fyzikální omezení.

Z toho vyplývá, že nejefektivnější je šetřit energií při jejím využití, alternativní zdroje energie využívat v našich podmínkách pouze tam, kde je efektivní jak z hlediska využití energie, tak z hlediska zatížení životního prostředí při výrobě těchto zařízení a při jejich provozu.

Při využití alternativních zdrojů energie pro lokální vytápění nebo ohřev TUV si někteří lidé myslí, jak omezí znečišťování životního prostředí velkými energetickými společnostmi, problém je v tom, že hlavní výrobci energie, jsou v evropských zemích povinni ze zákona zajistit zásobování energií všech připojených uživatelů. Pokud je tedy dům připojen na rozvod elektrické energie a spotřeba energie je např. částečně kryta energií ze slunečních kolektorů, je tento dům závislý v případě nepříznivého počasí na dodávkách energie z jiných zdrojů, nejčastěji se používá elektřina, energetická společnost musí mít zajištěny kapacity na krytí těchto sezónních spotřebitelů.

Jaká je politická vůle k úsporám energie? Po dlouhé době přípravy prováděcí vyhlášky k zákonu o hospodaření energií, tento návrh ovlivnili lobisté hájící zájmy zvláště největších výrobců tzv. „tepelně izolačních cihelných tvarovek“. Realizace budov podle nové vyhlášky zaručuje významné snížení spotřeby tepla na vytápění budov, které již bude blížit požadavkům kladeným na budovy v klimaticky srovnatelných zemích EU. Navržené hodnoty ve vyhlášce se blíží požadavkům v novém znění Wärmeschutzverordnung 2000, který je v SRN platný od 1.7.2001.

Investor by si měl uvědomit, že dům staví pro celý život a možná o i životy svých potomků, že ceny energií rostou a porostou i nadále rychleji než mzdy, že v domě budou chtít bydlet a ohřát se v něm i v době, kdy nebudou již ekonomicky činní a  cena vytápění bude v jejich rozpočtu hrát mnohem výraznější roli. Růst cen energií je nerovnoměrný, ale je ročně vždy vyšší než 10%. (Elektřina o 14% mezi roky 2000-2001, zemní plyn o 24,1% ve stejném období, dálkové vytápění "jen" o zatím 7%. tento zdroj tepla využívá jen minimum nových rodinných domů.) Proto opravdu objektivní a nezkreslené informace o úsporách tepla jsou pro budoucí investory rady velmi důležité a rozhodující.

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 10.8.2002