ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

Právní předpisy pro stavby

Poradna

Volba materiálů obvodového pláště budov

 (c) Ladislav Bukovský 2001

Pro volbu materiálů svislého obvodového pláště není jednoznačné optimální řešení, závisí na způsobu využití domu a způsobu jeho vytápění.

Abychom splnili současné obecné technické požadavky na výstavbu a eliminovali tzv. tepelné mosty, je nutno používat i u stěn zděných a to, jak z cihelných tepelně izolačních tvarovek tak i z pórobetonu alespoň v některých místech, dodatečné zateplení (výrobci toto skutečnost taktně zamlčují), jedná se zejména o ostění otvorů u rámů zdvojených oken a dveří v plášti budovy, detail nad základy u nepodsklepených staveb, nároží okolo napojení stropní konstrukce, resp. u železobetonového věnce, místní zateplení vytváří následně problémy při provádění omítek (v místě styku různých materiálů mohou vznikat trhliny).

Druh materiálu obvodových stěn by měl být volen v závislosti na akumulaci tepla, tedy na způsobu užívání a vytápění. Často opomíjenou teplenou charakteristikou je akumulace tepla daná vzorcem:

kde      λ          součinitel teplené vodivosti

            c          měrná tepelná kapacita

            ρ          objemová hmotnost

Akumulace tepla je tedy přímo úměrná součiniteli tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacitě a objemové hmotnosti užitého materiálu. Vztah akumulační schopnosti betonové stěny tloušťky 15 cm např.  konstrukce Velox (betonová vnitřní stěna provedená do ztraceného bednění z cementotřískových desek) a cihelné konstrukce z tepelně izolačních zdících tvarovek je zhruba 7:1, pro beton b = 395 199 W2s.m-4K-2 a pro zeď z cihelných tepelně izolačních tvarovek tloušťky 44 cm b = 58 798 W2s.m-4K-2.

Z důvodu častých požadavků na velká okna a prosklené stěny je nutno upozornit i na tepelnou stabilitu místností v letním období, při oslunění domu dochází k výraznému oteplení vzduchu v místnostech orientovaných na jih a západ pokud je malá tepelná akumulační schopnost stěn a stropů. Pro zajištění tepelné pohody v takových místnostech je nutné chlazení vzduchu nebo velmi drahá klimatizace

Porovnání vhodnosti různých druhů materiálů pro výstavbu obvodových stěn domů je uvedeno v tabulce

vnitřní strana obvodových stěn domu

Hodnocení z hlediska akumulace tepla

Způsob využití domu a vytápění

beton a železobeton, zdivo z plných pálených cihel
r ≥ 1600 kg/m3

velmi vysoká akumulace tepla
vhodné pro tzv. pasivní domy, kde se využívá tepla akumulovaného ve dne pro "dotápění" v noci,
velmi dobrá tepelná stabilita v létě

Vhodné pro trvalé využití,
přerušované i nepřerušované vytápění,
nevhodné pro občasně obývané domy v zimním období,
výhodná akumulace chladu v letním období do stěn

zdivo r ≤ 1400 kg/m3 např. z lehčených cihelných tvarovek

Střední akumulace tepla
omezené využití akumulace tepla,
nižší tepelná stabilita v letním období

Vhodné pro trvalé využití,
přerušované i nepřerušované vytápění,
méně vhodné pro občasně obývané domy v zimním období
omezená akumulace chladu v letním období do stěn

zdivo r ≤ 900 kg/m3 např. z pórobetonů a lehčených tepelně izolačních cihelných tvarovek

Nízká akumulace tepla
využití akumulace tepla téměř nemožné,
nízká tepelná stabilita v letním období

Vhodné pro trvalé využití,
nepřerušované vytápění, při výraznějších přestávkách vytápění výraznější pokles teploty,
vhodné pro občasně obývané domy v zimním období
nedostatečná akumulace chladu v letním období do stěn, časté přehřívání místností orientovaných na jih a západ

lehké obvodové stěny, vnitřní zateplení stěn r ≤ 600 kg/m3 např. lehké montované stavby, dřevostavby se stěnami s výplní stěn tepelným izolantem z minerální plsti

Velmi nízká akumulace tepla
nemožné využití akumulace tepla,
velmi nízká tepelná stabilita v letním období

Vhodné pro trvalé využití,
nezbytné nepřerušované vytápění, i při kratších přestávkách vytápění výrazný pokles teploty,
velmi vhodné pro občasně obývané domy v zimním období
neakumuluje teplo, resp. chlad v letním období do stěn, nutné přitápění za chladných nocí i v létě, přehřívání místností orientovaných na jih a západ, doporučuje se klimatizace či chlazení v létě

Dalším z aspektů pro výběr svislého obvodového pláště budovy je i celková plocha, kterou tento zabírá. Při užití zdiva z cihelných tepelně izolačních tvarovek jmenovité tloušťky 44 cm činí pro malý rodinný domek o půdorysu 10 x 12 m půdorysná plocha obvodových stěn 20,19 m2 (tloušťka stěny 48 cm), v případě užití železobetonových stěn se zateplením, např. systém VELOX,  či nosného zdiva tloušťky 25 cm s vnějším kontaktním tepelně izolačním pláštěm je půdorysná plocha obvodových stěn 14,08 m2 (tloušťka stěny 32 cm). Rozdíl znamená při stejné zastavěné ploše pozemku zvětšení užitné plochy domu o 6,12 m2 a tedy větší užitná hodnota domu, nebo při stejné užitné ploše domu větší náklady na zastavěný pozemek, větší náklady na základy, konstrukci zastřešení, omítky apod. Zmenšení plochy obvodových stěn domu znamená v případě nepodsklepeného domu s obytným podkrovím snížení nákladů na stavbu při průměrných cenách okolo 140 000 Kč nepočítaje v to náklady na zastavěný pozemek.

 Poznámka autora:

Jedná se o stať z článku, který odmítlo publikovat jedno z největších vydavatelství odborných časopisů pro stavebníky v roce 2001 z důvodu, že je proti zájmům jeho největšího inzerenta.


Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ

 

 

 

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002