ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

Právní předpisy pro stavby

Poradna

Těsnění oken a dveří

 

(c) Ladislav Bukovský 2002

Těsněním oken a dveří se zabraňuje nadměrné výměně vzduchu, tedy zbytečným ztrátám tepla.

Ne vždy je však těsnění oken a dveří vhodné, v případě, že obvodový plášť domu nemá dostatečný tepelný odpor, v plášti jsou teplené mosty je pravděpodobné, že po utěsnění oken bude v zimě docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v místech tepelných mostů a k následnému růstu plísní, obdobné problémy vznikají ve starých domech, které nejsou dokonale izolovány proti vzlínající vlhkosti a do interiéru se odpařuje voda z podlah a vlhkých stěn. V případě, když chceme utěsnit okna a dveře, musí se zajistit zejména odvod vodních par vznikajících provozem v interiéru jiným způsobem (nejčastěji nuceným větráním).

V případě pochybností je vhodné poradit se s nezávislými odborníky.

Zásady těsnění výplní otvorů v plášti 

Dodatečně instalované těsnění nesmí omezit nezbytně nutnou výměnu vzduchu v místnosti při uzavřených výplních, pokud není instalován systém nuceného větrání, je nezbytně nutno část těsnění vynechat či použít upravené těsnění, které místy není zcela těsné.

U zdvojených oken a dveří (např. typická okna dveře v panelových domech) - těsní se vždy vnitřní křídlo proti rámu, resp. vnitřní křídla vzájemně; těsnění mezi vnitřním a vnějším křídlem nesmí způsobovat dodatečné namáhání kování, nejčastěji se používají polyuretanové pásky (typu MOLITAN).

Dodatečné těsnění dřevěných oken a dveří 

K těsnění dřevěných oken a dveří, které nemají těsnění instalováno z výroby se užívají různé metody, které mají výhody i nevýhody. Těsnění se vždy instaluje tak, aby bylo těsněno vnitřní zasklení u zdvojených oken. Těsnění musí být pokud možno namáháno tlakem. Druh - výška těsnění se musí volit podle šíře těsněné spáry, v případě, že je těsnění vysoké, dochází k nadměrnému namáhání kování, mnohdy nelze okna uzavírat. šíře těsněné spáry se zjistí např. uzavřením kuličky z plastelíny obalené polyetylenovou fólií do spáry, kterou chceme utěsnit. 

samolepící těsnění 

Nejjednodušší montáž a demontáž. Musí být vždy namáháno tlakem, jinak dochází k posunu v místě lepení a k deformaci těsnícího profilu.

těsnění instalovaná do drážky vyfrézované v dřevěném profilu 

Užívá se dutých profilů nejčastěji ze silikonové pryže. Dochází k poškození ochranné vrstvy nátěrových hmot na dřevě a k nevratnému poškození rámu a dle zkušeností v některých případech dochází ke snížení trvanlivosti dřevěných prvků oken, kde byla instalována tato těsnění. Vzhledem k tomuto poškození by měla být instalace předem schválena majitelem domu. Rychlá a a relativně jednoduchá montáž, provádí se dodavatelsky

lepená těsnění 

Užívá se trubiček ze silikonové pryže. Lepí se lepícím tmelem s dostatečnou adhezí k těsnícímu profilu i podkladu, nejčastěji silikonovým tmelem barvy odpovídající barvě rámu či transparentním. Nedohází k poškození rámi a ni křídel. Dle našich zkušeností se jedná o nejvhodnější způsob dodatečného těsnění.

Nadměrné utěsnění oken a dveří 

Nadměrné utěsnění oken a dveří se projevuje v zimě, kde na zasklení okna dochází ke kondenzaci vodních par. V takovém případě je nutno část těsnění odstranit aby se zvětšila výměna vzduchu (a odvádění zplodin, zejména vodních par).

Oprava těsnění oken a dveří se zabudovaným těsněním 

K opravě poškozeného těsnění v plastových oknech a dveřích, nebo v tzv. eurooknech se použije identický nebo rozměrově podobný těsnící profil, náhradní těsnění obvykle dodává výrobce.

 

 


Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ

 

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002