ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

Právní předpisy pro stavby

Poradna

Technický dozor

 

(c) Ladislav Bukovský 1999 - 2001

Technický dozor je v současné době obecně používaný pojem. Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes již neplatnou vyhláškou č. 104/1973 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních prací.

Obecně se pod pojmem technický dozor chápe výkon některých specifických činností stavebníka - objednatele stavebního díla (tzv. investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení. Rozsah činnosti se doporučuje vždy předem sjednat ve smlouvě.

Dle výkonového a honorářového řádu ČSSI a ČKAIT je definován rozsah činnosti technického dozoru takto:

Základní výkony:
Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn a pod.

zvláštní výkony:
Sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

Podstatnou součástí jeho výkonů je průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu vzhledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují z toho důvodu je nezbytné aby byl technický dozor náležitě kvalifikovaný a zkušený. Důležitá je též jeho nezávislost na zhotoviteli stavby i na projektantovi, aby mohl nezávisle upozornit na jejich chyby či vadné či riskantní plnění.

Současnými obecně závaznými předpisy není technický dozor definován a nepatří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Provádí se v souladu s § 100 odst. 4 stavebního zákona.

Podrobnosti k technickému dozoru jsou např. rozvedeny v Doporučeném standardu metodickém DOS M 05 VYST98 Vedení dohled a dozory ve výstavbě, který vydal ČKAIT, lze jej získat v Informačním centru ČKAIT (podrobnosti na adrese http://www.ckait.cz ).

Při výběru technického dozoru je nutno zvážit jeho vybavení přístroji a pomůckami pro kontrolu kvality a informacemi o právních a normativních podkladech planých jak pro stavby, tak i pro výrobky pro stavby a o způsobech jejich vhodného užití ve stavbách. V případě uzavírání smlouvy s fyzickou osobou je nutno zvážit postup při onemocnění, v době dovolené či při jiném zaneprázdnění.

Technický dozor nelze zaměňovat s pojem a činností zvanou odborný dozor nad realizací stavby, který je požadován stavebním zákonem a vyhláškou č. 132/1998 Sb. v případě, že stavby jednoduché a drobné provádí občan jako stavebník svépomocí a není patřičně odborně kvalifikován podle požadavku § 44 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb.

 

Naše firma nabízí provádění technického dozoru a inspekce a kontroly kvality staveb.

 

Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ

 

 

 

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002